Et tilbageblik på de 5 vigtigste generative AI use cases fra 2023

Den seneste tids gennembrud inden for kunstig intelligens har sat turbo på udviklingen af avancerede sprogmodeller fra ChatGPT og Google. Disse generative AI-teknologier kan på få sekunder producere nuanceret indhold som tekster, grafik og kode ved at identificere mønstre i enorme datamængder.

 

Mange innovative virksomheder implementerer allerede løsninger baseret på generativ AI for at drive vækst, øge produktiviteten og styrke konkurrenceevnen. I denne artikel kigger vi på 5 forretningsanvendelser, som vandt inpas i løbet af 2023, og som vil forstætte når vi omlidt går ind i 2024.

 

Områderne dækker over:

  1. Automatiseret kundesupport
  2. Effektiv indholdsproduktion
  3. Intelligent dokumenthåndtering
  4. Avanceret dataanalyse
  5. Målrettet oplæring af medarbejdere

Ved målrettet at anvende generativ AI inden for disse felter opnår innovativt lederskab gevinster på bundlinjen samtidig med at de ruster sig til den eksplosive vækst inden for Enterprise AI, som er lige på trapperne.

Ønsker du at læse mere om AI – kan du læse hverdagsais artikler her. 

 

Automatiseret kundesupport med menneskeligt islæt

Dette er område er nok det der har berørt flest mennesker, da mange har været i kontakt med en automatiseret support, måske endda uden at vide det.

 

AI-assistenter aflaster medarbejderne

Ved at implementere virtuelle supportassistenter med adgang til virksomhedens databaser, kan frontmedarbejdere fokusere på at løse mere komplicerede kundehenvendelser. AI’en besvarer hurtigt de hyppigst forekommende spørgsmål og fungerer som en slags filter, der skåner de menneskelige ressourcer.

 

Morgan Stanley er et eksempel på en virksomhed, der allerede har udrullet en AI-assistent til deres kunderådgivere med adgang til interne rapporter og dokumenter. Assistenten kan svare på generelle markedsspørgsmål og finde relevante oplysninger om klienternes porteføljer.

 

Personlig betjening i verdensklasse

Udover at aflaste medarbejderne, åbner avanceret generativ AI op for helt ny grad af personalisering i kundeservicen. Ved at analysere store mængder kundedata og interaktionshistorik kan AI’en skræddersy anbefalinger og svar, der præcist matcher den enkelte kundes behov og præferencer.

 

Et firma som Expedia bruger allerede ChatGPT til at besvare individuelle rejseforespørgsler fra kunder. Ud fra oplysninger om destination, rejsedato, hotelpræferencer og tidligere bookinger, foreslår AI’en de mest relevante rejsepakker.

 

Målrettet indholdsmarkedsføring på rekordtid

En undersøgelse fra Asana viser, at hele 25% af al digitalt indhold efterhånden produceres med hjælp fra generative AI. Og med god grund. Avancerede sprogmodeller gør det muligt at frembringe store mængder søgeordsoptimeret, brugervenligt og virksomhedsrelevant indhold på blot få sekunder.

 

AI accelererer content produktionen

Ved at lade AI-værktøjer generere udkast til blogindlæg, emails, brochurer og SoMe-opslag, som redaktører efterfølgende finpudser, oplever mange virksomheder en markant højere produktivitet. Flere oplyser om op mod 30% tidsbesparelse på content-produktion.

 

En begrænsning er dog, at de nuværende sprogmodeller endnu ikke er særligt effektive til at integrere links i tekster eller foreslå nye keyword-emnekombinationer til SEO. Her kræver det stadig menneskelig indsigt og kreativitet at optimere indholdet.

 

Målrettet leadgenerering

Inden for salg og marketing anvender virksomheder også generativ AI til at skabe hyper-personaliseret indhold i deres leadgenerering. Ud fra data om kundens demografi, onlineadfærd og tidligere køb kan sprogmodellerne producere skræddersyede emails og tilbud, der vækker genklang hos modtageren og kickstarter salget.

 

Hurtigere arbejdsprocesser med sprogforståelse

Takket være større forståelse for naturligt sprog og evne til at genkende komplekse mønstre i tekster er generative AI-modeller velegnede til at automatisere administrative opgaver. Det gælder eksempelvis planlægning af kalendere, referatskrivning, udarbejdelse af simple kontrakter samt analyse af dokumenter og datasæt.

 

Mødebookinger og kalenderstyring

Virksomheder som Anthropic og Google bruger allerede LLMs internt til at planlægge møder ved at foreslå ledige tidslommer i deltagernes kalendere. og prioritere opgaver i projektstyringsværktøjer. Når vigtige deadlines nærmer sig, kan AI-assistenter også proaktivt advare projektledere og andre relevante interessenter.

 

Kontraktgennemgang og fakturahåndtering

En anden oplagt anvendelse er at lade generative AI flagge potentielle juridiske og finansielle risici i kontrakter og regnskabsbilag. Modeller trænet på store datamængder genkender hurtigt fravigelser fra normalen og kan foreslå rettelser til standarddokumenter.

 

Eksperter gennemgår stadig materialet efterfølgende, men oplever markante tidsbesparelser i rutineprægede workflows. Flere advokatfirmaer overvejer da også at erstatte juniormedarbejdere med AI-løsninger.

 

Avanceret dataanalyse og business intelligence

Mens traditionelle BI-værktøjer visualiserer og monitorerer data, er den store fordel ved generative AI, at den kan omdanne rådata til handlingstvungne indsigter og anbefalinger. Dermed bliver avanceret dataanalyse tilgængelig for langt flere medarbejdere uden omfattende teknisk baggrund.

 

Datademokratisering og self-service BI

Ved at lade ikke-tekniske medarbejdere stille spørgsmål og forespørgsler til data på naturligt sprog, kan AI-assistenter svare med konkrete tal, trends og rapporter. Fx hvor meget salget af et produkt er steget i Nordjylland sammenlignet med samme periode sidste år.

 

Streamingtjenesten WhatNot oplever stor værdi ved at lade alle afdelinger bruge generative AI til at accelerere deres self-service BI og data science. Uden SQL- eller data tekniske færdigheder kan medarbejdere alligevel få svar på komplekse spørgsmål om forretningsdata.

 

Simulering af forretningsscenarier

En anden vigtig funktion er evnen til at modellere og simulere udviklingen i nøgletal under varierende forudsætninger. Hvad nu hvis renten stiger 2%? Hvordan påvirker en ny konkurrent vores omsætning? Ved at undersøge mange scenarier kan ledere træffe mere datadrevne strategiske beslutninger.

 

Onboarding og oplæring af nye ansatte

Inden for HR rummer generativ AI et stort potentiale for at reformere og effektivisere onboarding samt kompetenceudvikling i organisationen.

 

Rekruttering og introduktion

Allerede i rekrutteringsfasen kan AI-værktøjer automatisk gennemgå ansøgninger og stille relevante opfølgende spørgsmål baseret på stillingsopslaget og kandidatens CV. Dermed spares HR-medarbejdere for en del rutinearbejde.

 

Og ved selve onboardingen af nye medarbejdere kan generative AI foreslå skræddersyede introduktionsforløb, mentorordninger og materialer, der matcher personens rolle, erfaring og kompetenceprofil.

 

Adaptivt undervisningsindhold

Idéen om adaptivt læringsindhold er ikke ny, men generative AI tager konceptet til nye højder. Ud fra læringsmål, fagligt niveau og interesser kan sprogmodeller på sekunder generere quizzer, cases og øvelser målrettet den enkelte kursists udviklingsbehov.

 


 

De 5 nævnte anvendelsesområder er langtfra en udtømmende liste over generativ AI’s potentiale. Men det er oplagte steder at starte for virksomheder, der ønsker at høste gevinster fra teknologien og samtidig opbygge viden og kapacitet til mere avancerede AI-initiativer på længere sigt.

Denne ekspertartikel er leveret af hverdagsai.dk